Žebříček nástupních mezd

Na základě výsledků průzkumu a sekundárního výzkumu byl sestaven žebříček výše nástupních mezd absolventů VŠE v letech 2016 a 2017 pro 12 nejčastějších pracovních pozic, na které absolventi nastupují po dokončení studia.

DŮLEŽITÉ: Jedná se pouze o odhad výše nástupních mezd, který byl stanoven jako průměr středních hodnot intervalů zjištěných v průzkumu a zprůměrován s výsledky sekundárního výzkumu. Podrobný popis, jak vznikly odhady v sekundárním výzkumu naleznete na této stránce.

Výše nástupní mzdy záleží na mnoha faktorech jako je délka praxe, region, odvětví, firma a její velikost, benefity atd. Pro srovnání platů na konkrétní pozici v konkrétním regionu je možné využít stránek platy.cz.

  • Zobrazit odhady výše nástupních mezd

Datum zveřejnění

3.12.2017

Kontaktní informace
O průzkumu

Dotazníkové šetření probíhalo od 21. října do 2. listopadu 2017. Zapojilo se do něj celkem 363 absolventů pražských fakult magisterského studia VŠE z let 2016 a 2017.

Číst více o metodice průzkumu