Tisková zpráva

70 % absolventů VŠE bere po škole více než 30 tisíc korun

Přes dvě třetiny absolventů pražských fakult Vysoké školy ekonomické z let 2016 a 2017 dosáhly v prvním zaměstnání po dokončení magisterského studia na vyšší než hrubou průměrnou mzdu. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který byl proveden v rámci diplomové práce. Zapojilo se do něj 363 respondentů.

„Výše nástupní mzdy se nejvíce liší v závislosti na absolvované fakultě, délce praxe a nástupní pracovní pozici,“ říká autor průzkumu Martin Bárta. Mezi nejlépe placené absolventy patří programátoři, IT konzultanti a specialisté řízení rizik, naopak polovina absolventů nastupujících na pozice v HR a účetní se musí spokojit se mzdou nižší než 30 tisíc korun.

Nejvyšších nástupních mezd dosahují absolventi fakulty informatiky

Dle předpokladů se ve vyšších příjmových skupinách pohybují zejména absolventi magisterských oborů fakulty informatiky a statistiky. Celých 84 % absolventů fakulty uvedlo, že jejich hrubý měsíční příjem v prvním zaměstnání byl vyšší než 30 tisíc korun a 34 % mělo příjem dokonce vyšší než 40 000 korun. Absolventi této fakulty rovněž během studia nejvíce pracují a nejméně se účastní studijních pobytů v zahraničí. Jako hlavní důvod své neúčasti přitom uvádí krom nezájmu také velké pracovní vytížení.

Pracovat během studia je samozřejmost, uplatnění nejvíce pomáhá praxe v oboru

Z výsledků průzkumu vyplývá, že během magisterského studia pracovalo více než 90 % absolventů. Dvě třetiny z těchto absolventů navíc pracovaly v oboru souvisejícím se studiem. Právě praxe v oboru má na výši nástupní mzdy dle výsledků největší vliv. Již za studií nejčastěji v oboru pracují absolventi fakulty financí a účetnictví, naopak pro studenty fakulty národohospodářské je sehnat práci v oboru během studia problematické. To je pravděpodobně i jeden z důvodů, proč by téměř polovina z nich v případě opakované volby magisterského studia zvolila jinou fakultu. I přes zmíněné problémy tito absolventi, stejně jako absolventi ostatních fakult, dosahují velmi vysoké úspěšnosti při snaze získat preferovanou pozici po dokončení studia. 84 % absolventů napříč fakultami uvedlo, že se jim po dokončení studia podařilo získat pozici, kterou preferovali.

Celkově výsledky průzkumu vyznívají pro Vysokou školu ekonomickou velmi pozitivně. Kromě nadprůměrných nástupních mezd absolventi uvedli, že by při opakované volbě magisterského studia v 80 % případů znovu zvolili VŠE. Pouze 9 % by si vybralo jinou vysokou školu v České republice, naopak konkurencí se stávají vysoké školy v zahraničí. Absolventi, kteří se zúčastnili výměnného studijního pobytu v zahraničí, by ve 21 % případů při opakované volbě magisterského studia zvolili právě tuto variantu.

Datum zveřejnění

3.12.2017

Kontaktní informace
O průzkumu

Dotazníkové šetření probíhalo od 21. října do 2. listopadu 2017. Zapojilo se do něj celkem 363 absolventů pražských fakult magisterského studia VŠE z let 2016 a 2017.

Číst více o metodice průzkumu