O průzkumu

Popis metodiky průzkumu uplatnění absolventů VŠE

Průzkum uplatnění absolventů VŠE realizoval Martin Bárta v rámci diplomové práce a jeho cílem bylo pomoci studentům VŠE s rozhodováním o kariérním uplatnění. Průzkum byl zpracován dle metodiky SPRUZ, která byla navržena ve zmíněné diplomové práce.

Dotazníkové šetření probíhalo od 21. října do 2. listopadu 2017. Zapojilo se do něj celkem 363 absolventů pražských fakult magisterského studia VŠE z let 2016 a 2017. Anonymní sběr dat probíhal na stránce http://kampovse.cz s využitím služby SurveyJS. Opakovanému vyplnění dotazníku bylo předcházeno využitím souborů Cookies.

Respondenti byli k šetření pozváni formou e-mailových pozvánek a osobních zpráv na sociální síti Facebook. Dotazník byl zároveň volně přístupný na uvedených stránkách. Návratnost pozvánek nelze jednoznačně vyhodnotit. Základní soubor čítá 3677 absolventů. Podařilo se tak dosáhnout více než 10 % respondentů základního souboru. Odchylka v rozložení získaných odpovědí činí v případě fakult maximálně 6 %, v případě pohlaví je to 12 % ve prospěch většího počtu odpovědí získaných od mužů. Informace o základním souboru jsou dostupné ve výroční zprávě VŠE. Při zpracování dat bylo vyřazeno 61 vyplněných dotazníků, jejichž respondenti nesplňovali kritéria základního souboru.

Číst více o metodice SPRUZ

Zajímá vás, jak vypadal dotazník?

Zobrazit dotazník pro absolventy   |   Zobrazit dotazník pro studenty

Datum zveřejnění

3.12.2017

Kontaktní informace
O průzkumu

Dotazníkové šetření probíhalo od 21. října do 2. listopadu 2017. Zapojilo se do něj celkem 363 absolventů pražských fakult magisterského studia VŠE z let 2016 a 2017.

Číst více o metodice průzkumu