Vzor pozvánky k průzkumu

Předmět: Zapojte se do průzkumu [Název průzkumu]

[Oslovení],

dovolte mi Vás pozvat k vyplnění průzkumu [Název průzkumu].

Průzkum je určen [Proč respondenta zvete] a jeho cílem je [Cíl průzkumu]. [Motivace]. Průzkum naleznete na adrese:

[URL adresa dotazníku]

Průzkum [je anonymní] a probíhá do [Datum ukončení sběru dat]. Vyplnění Vám zabere cca [Odhad délky vyplňování]. Předem děkuji za spolupráci.

S přáním úspěšného dne

[Podpis]